2030skov laver bynære Lommeskove med op til 35 forskellige arter af danske buske og træer med folkeskolebørn og lokalområdet.

Naturen skal helt tæt på mennesker, da vi tror på, det leder til forøget naturnysgerrighed. Nej, Lommeskove er nødvendigvis ikke ‘rigtig’ natur, men det er heller ikke formålet.
Formålet med Lommeskovene er at skabe og styrke den grønne bevægelse.

Men hvordan hænger det lige sammen?

Baseret på, blandt andet, undersøgelser fra FN viser det sig, at hvis et samfund aktivt har engageret et sted mellem 3-15% af en given befolkning, leder det til et såkaldt socialt tipping point.

Omsat til den nuværende bæredygtige agenda betyder det altså, at når 3-15% er aktivt involveret i den grønne bevægelse, vil det føre til en acceleration af den grønne omstilling

Spørgsmålet er nu, hvordan man aktivt får involveret befolkningen.

Konkrete handlinger i fællesskab, også kaldt for co-creation, er ét af svarene.

Dette kunne være et:

  • kvashegn, 
  • fællesspisning eller for den sags skyld en 
  • bynær Lommeskov.

 

Ovenstående erfaringer, tanker og undersøgelser hviler 2030skov på. Alt dette har vi prøvet at koge ned til en simpel mission:

Vores Mission

Engagere cirka 180.000 børn i 2.030 Lommeskove inden 2030

Vores værdier

Hvorfor Lommeskove?

2030skov har erfaret, at netop en bynær skov ofte er startpunktet for den grønne omstilling i et lokalsamfund. Begejstringen for skoven er enorm, den lille skov er nem at forstå og forholde sig til og det hele leder til yderligere engagement og handling. Resultatet er involvering af flere i lokalområdet.

Biodiversitet kontra naturforståelse

Lommeskoven er katalysatoren til naturforståelse og klimahandling i lokalsamfundet, hvilket forhåbentlig leder til en hurtigere grøn omstilling. Omvendt, fordi vi planter relativt små inde i byen, og ikke store skove, er det meget begrænset, hvad vi gør for rødlistede arter.

Samarbejde

Alene når vi ikke målet i 2030. Derfor samarbejder vi med alt fra andre lignende organisationer, kommuner, virksomheder og frivillige fra de grønne bevægelser såsom Grønne Nabofællesskaber.

Miyawaki metoden

Lommeskove tager inspiration fra Miywaki metoden. Vi har tilpasset den til en dansk kontekst alt sammen med det fokus at give de bedste betingelser for danske hjemmehørende arter i byområder og sætte naturforståelse og -nysgerrighed hos børn og voksne øverst. 

skoleskov nørre snede 2030 skov lavet på miyawaki metoden

Mød teamet bag 2030 Skov

Vi er alle ildsjæle, som prøver at accelerere den grønne omstilling via bynære Lommeskove

Designer og kulturformidler

Amalie

Projektansvarlig for Fyn

Igangsætter med markedsførings, salgs og it-baggrund

Benjamin

Projektansvarlig for Jylland

Biologilærer, formidler og projektorganisator

Linda

Projektansvarlig for Jylland

Biokemiker som skaber store netværk og virkekraft

Bent

Repræsentant fra Grønne Nabofællesskaber

Pædagog og naturdigter

Anders

Kommunikationsansvarlig

Økonom og proceshåndværker

Jan

Projektansvarlig for Storkøbenhavn

Kommunikationsuddannet havementor med lang erfaring i praktisk og teoretisk økologi

Signe

Projektansvarlig for Sjælland

Få en 2030Skov